Albert Sánchez Graells: A közbeszerzési irányelvek szövegében végre szabályozták a verseny szabadságának elvét

 Papp Mónika

_____________________________________

Az Európai Parlament közzétette az új közbeszerzési irányelvek még nem véglegesített szövegét. A január 15-i, legutóbbi szövegjavaslat alapján az új, általános irányelv szövegének 18. cikkében a verseny szabadságnak elve a következőképpen került szabályozásra

18. cikk- A közbeszerzés alapelvei

 (1)  Az ajánlatkérő szervek a gazdasági szereplőket egyenlő és megkülönböztetésmentes bánásmódban részesítik, továbbá átlátható és arányos módon járnak el.

A beszerzést nem lehet azzal a szándékkal kialakítani, hogy az adott beszerzés kikerüljön a jelen irányelv hatálya alól, vagy mesterségesen korlátozza a versenyt. Akkor tekintendő úgy, hogy fennáll a verseny mesterséges korlátozásának esete, ha azzal a szándékkal határozták meg a beszerzés feltételeit, hogy ezzel egyes gazdasági szereplők méltánytalan előnyhöz jussanak, vagy ilyen hátrányt szenvedjenek.

Az elv explicit kifejezésre juttatása üdvözlendő, még akkor is, ha a megfogalmazása némi értelmezési bizonytalanságot eredményez- különösen a szándékosság elemére figyelemmel („azzal a szándékkal […] hogy mesterségesen korlátozzák a versenyt) vagy azzal a móddal, ahogyan a szándékolt megkülönböztetés vélelmét a verseny aktuális torzításával kapcsolja össze.

Álláspontom szerint ezeket az értelmezési bizonytalanságokat némileg tisztázni kell és ezt az értelmezési folyamatot vezérelheti a közbeszerzési versenyre vonatkozó, a jogalkotás előtti esetjog [Sanchez Graells (2009) „The Principle of Competition Embedded in EC Public Procurement Directives).  Az alapelv teleologikus és funkcionális értelmezésének még azon szükségesség elismerésének irányába kell haladnia, hogy a közbeszerzési szabályokat versenybarát módon értelmezzük és alkalmazzuk, úgy hogy azok ne akadályozzák, korlátozzák vagy torzítsák a versenyt. A szerződő feleknek tartózkodniuk kell olyan közbeszerzési gyakorlatok megvalósításától, amelyek kizárják, korlátozzák vagy torzítják a versenyt.

Az elv kifejezett szabállyá alakítása mindenesetre valószínűleg erősíteni fogja a versenybarát érvelés használatát a közbeszerzési jogvitákban és remélhetőleg jogi változásokat fog indukálni. Érdekes lesz ezt a fejlődési folyamatot közelebbről is követni.

 

A szerző blogbejegyzése 2014. január 20-án jelent meg a howtocrackanut.blogspot.hu-n angolul, amelyet engedélyével fordítottunk magyarra.

Az írás a szerző véleményét tartalmazza és semmiképp nem értelmezhető az MTA TK hivatalos állásfoglalásaként.