A nemzeti bíróságok kötelezettségei és lehetőségei egy nemzeti intézkedés arányosságának vizsgálata kapcsán

2016. február 02. 21:01

Papp Mónika

Karácsony előtt egy nappal az Európai Unió Bírósága (továbbiakban: EuB) előzetes döntést hozott az alkoholok minimum árát meghatározó skót törvény uniós jogi kompatibilitásáról. A nagy érdeklődésre számot tartó skót ügyben több tagállam kormánya tett észrevételt abban a kérdésben, hogy vajon a minimumár meghatározására felhatalmazó törvény alapján közzétett miniszteri rendelet-tervezet összeegyeztethető-e az uniós joggal. 

A cikk folytatódik...

A TTIP és a fenntartható fejlődés

2015. november 23. 0:33

Horváthy Balázs

Az Európai Bizottság 2015. november 6-án tette közzé javaslatát a Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerség (TTIP) fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezetének szövegéről („Kereskedelem és fenntartható fejlődés”). Habár az egyezmény végleges szövegének kialakításához még hosszú út vezet, a tervezet megjelenése alkalmat ad annak általánosabb vizsgálatára, hogy milyen szerepet játszik a transzatlanti tárgyalásokon a környezetvédelem és miért fontos, hogy az egyezmény integráljon meghatározott környezetvédelmi szempontokat. 

A cikk folytatódik...

Ügynökprobléma – az Európai Unió állapotának egy lehetséges diagnosztikája

2015. október 31. 14:23

Orbán Endre

Az írás arra tesz kísérletet, hogy a tagállamok dominanciáját feltételező érdekközösség fogalmából (mint közös nevezőből) kiindulva azt szemléltesse, hogyan bonyolódik a tagállamok és az uniós intézményrendszer viszonya részben az uniós közigazgatás hiánya miatt, részben pedig az értékközösség fogalmának bekapcsolásával.

A cikk folytatódik...